הנחיות לגבי אש בטבע

כאן  ניתן לקבל הנחיות מפורטות מהרשות הארצית לכבאות והצלה.