הנחיות לגבי אש

כאן  ניתן לקבל הנחיות מפורטות מהרשות הארצית לכבאות והצלה.

כללי בטיחות לחג הפסח - 2017 כללי בטיחות לחג הפסח - 2017 (2)

 

כללי בטיחות לחג הפסח - 2017 (2)

Passover_FBPosts_02-04

Passover_FBPosts_02-03

Passover_FBPosts_02-02

Passover_FBPosts_02-01 (5)