שינוי חד פעמי בקבלת קהל בגבייה

גבייהשימו לב !
השבוע קבלת קהל במחלקה הגבייה תהיה ביום שלישי 26/12/2017
מהשעה 8:30 עד 18:00 במקום יום רביעי