זכייה בפרס שר הפנים לניהול תקין לשנים 2016-2017

פרס שר הפנים ניתן מדי שנה לרשויות המקומיות העומדות בפרמטרים ניהוליים ותקציביים. 
המועצה המקומית מעלה אפרים בראשותו של שלמה ללוש
זוכה בפעם החמישית ברציפות

בפרס שר הפנים לניהול תקין והפעם לשנים 2016-2017

זכיה בפרס ניהול תקין 2017

 

1
1