חופש מידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע נחקק בשנת תשנ"ח – 1998, ונועד להנהיג את מהפיכת השקיפות באשר לפעילות הרשות הציבורית. "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה".

בהתאם לסעיף 5(א) לחוק, להלן דו"ח שנתי 2016 אודות פעילותה ותחומי אחריותה של המועצה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה.

למידע נוסף  חוק חופש המידע

תוכן עניינים:

 1. מבנה הרשות + תרשים ארגוני
 2. המבנה הארגוני של המועצה המקומית מעלה אפרים שמות בעלי תפקידים
 3. תיאור תחומי האחריות של הרשות
 4. דרכי התקשרות עם הרשות ועם יחידות נותנות שירות
 5. מאגרי מידע של הרשות – לא קיים
 6. סקירת עיקרי פעילות ברשות בשנה החולפת
 7. סקירת עיקרי פעילות ברשות לשנה הנוכחית
 8. תקציב הרשות בשנה החולפת
 9. פירוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב
 10. תקציב הרשות לשנה הנוכחית
 11. ידיעון
 12. הנחיות מנהליות כתובות שלפיהן פועלת הרשות
 13. מלגות במימון הרשות
 14. תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת והיקף אחריותה בהן

רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד – לא רלוונטי

 

מבנה הרשות תרשים ארגוני

המבנה הארגוני של המועצה המקומית מעלה אפרים שמות בעלי תפקידים

המבנה הארגוני של המועצה המקומית מעלה אפרים

תיאור תחומי האחריות של הרשות

פירוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב

דרכי התקשרות עם הרשות:

טל: 02-9941221  פקס: 02-9400755,  E-mail: lishka@maaleefraim.co.il

הממונה על חופש המידע ברשות: דניז פרל

טל: 02-9666901, פקס: 02-9400755  E-mail: lishka.mo@gmail.com

מבקר פנים וממונה על פניות הציבור: ערן מלובני

טל: 02-9666905,  פקס: 02-9400755  E-mail: eranmalovani@gmail.com

 

יחידות ברשות אשר נותנות שירות לאזרח:

ביטחון, רווחה, חינוך ותרבות.

השירותים ניתנים בבניין המועצה , רח' בני אפרים 1, מעלה אפרים.

סקירת עיקרי פעילות ברשות בשנה החולפת עיקרי פעילות 2016

סקירת עיקרי פעילות ברשות לשנה הנוכחית עיקרי פעילות מתוכננת לשנת 2017

עלון ספטמבר 2015

עלון ספטמבר 2016

עלון אפריל 2017

עלון אוקטובר 2017

שעות קבלת קהל במחלקות שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור:

דואר: ימים א' עד ה' בין השעות: 08:30 ועד 12:30  בימי ב' וד'  16:00 17:30

בימי שישי 08:00 – 09:30

גבייה: ביום א' מהשעה: 12:00 ועד 18:00 ימים ב' ו ד' מהשעה: 08:30 ועד 17:00

חינוך: ימים א' – ה' מהשעה: 08:30 ועד 16:30

רווחה: ביום א' מהשעה: 08:30 ועד 12:00 ימים ג' ו ה' מהשעה: 08:30 ועד 16:30

מלגות לסטודנטים:

ניתן לקבל מלגה חד-פעמית בצירוף המסמכים הבאים:

 1. אישור לימודים לתואר ראשון
 2. צילום תעודת זהות
 3. פרטי בנק
 4. אישור תושב מעלה אפרים
 5. לפנות לפרידה 02-9666902 בימים: א' – ה' בין השעות: 08:30 – 16:30

המועצה אחראית על תחומי פעילותם ומעניקה תמיכות למוסדות אלה:

"קרן מעלות אפרים"  בעלות של 100% , תחומי פעילות
תקנון העמותה תמיכה בעמותות 2015

תיכון "ירדן"  בעלות של 50% , ניהול ביה"ס