חברי מליאת המועצה

 ראש המועצה   שלמה ללוש  02-9666901 Contact Us
סגן ראש המועצה  סמי רוזינגר Contact Us
סגן ראש המועצה  אלי ידיד 054-2525266 Contact Us
חבר מליאה  עפר בן שלוש Contact Us
חברת מליאה רבקה משטרי 050-2642626 Contact Us
 חבר מליאה  שלומי קרני  050-8771465 Contact Us
 חבר מליאה  עזריאל למברגר 058-4754750 Contact Us
שם נייד  דוא"ל