בברכת שנת לימודים מוצלחת ומהנה!

מועצה מקומית מעלה אפרים
מברכת את כל ילדי המעון, הגנים ובתי הספר
בברכת שנת לימודים מוצלחת ומהנה.

2016
2017-2018