מוסדות החינוך ביישוב

החינוך מעל לכל !

מוסדות החינוך הם גאוות הישוב ואנו שמחים על שזכינו בשנים האחרונות להוסיף ולהרחיב את מוסדות החינוך במעלה אפרים. די בסקירה קצרה כדי להזכיר את פתיחת גן ת"ת וגן גפן, פתיחת מועדונית נוספת, הקמת כפר סטודנטים (הסטודנטים משולבים בכל מערכות החינוך) והקמת מכינה קד"צ – שלוחה של מכינת 'בני דוד'.

גן פשוש – השנה גדל מספר הילדים בגן. לומדים בו 30 ילדים מגיל 3 ועד גיל 5. לצוות הגן נוספה עובדת חדשה – הגב' עדן לוי. המועצה פועלת מול משרד החינוך בניסיון לתגבר את הצוות החינוכי בגן.

גן תלמוד תורה – השנה ייהנו התלמידים הבוגרים ממערכת חינוכית עשירה, התואמת לכיתה א'. הגן מונה 22 תלמידים. לצוות הגן נוסף מלמד – מר איציק ברנס, איש חינוך מוכר, ידוע ומוערך, העושה חיל לשמחתם ושביעות רצונם של התלמידים והוריהם.

גן גפן – גן לילדים בגילאי 3, 4. השנה נוספה לצוות הגן עובדת חדשה – הגב' אתי זדה.

הגן מונה 26 תלמידים.

גן רימון – הגן פעל בעבר כגן רב גילי. עם פתיחתו של גן גפן לטובת השכבה הצעירה, נקלטים בגן רימון רק תלמידים בגילאי 4, 5.

הגן מונה 25 תלמידים.

כל הגנים עברו ביקורת בטיחות והוכנו לקראת שנת הלימודים ע"י צוות התחזוקה במועצה. כאן המקום לציין לטובה גם את עבודתן המאומצת והמסורה של הגננות, הסייעות וגם הורים מתנדבים שתרמו מכישוריהם לעיצוב הגן. בתחילת השנה זכינו לראות גנים מאורגנים, מסודרים וערוכים ברמה גבוהה לקליטת הילדים.

בתי ספר יסודיים – התלמידים בכיתות א' – ו' לומדים בבתי ספר במועצות האזוריות השכנות לנו. הרשות המקומית אינה מעורבת במערכות החינוך הפועלות מחוץ לישוב, למעט ילדי השמה.

תלמידי היסודי מונים כיום כ- 130 ילדים.

תיכון "ירדן"

בבית הספר התיכון האזורי השש שנתי 'ירדן' – לומדים השנה 260 תלמידים, המגיעים אלינו מחמש רשויות שונות. אנו גאים בהישגיהם של התלמידים והמורים, הישגים בהם מכיר גם משרד החינוך, שהעניק השנה לביה"ס 'תגמול דיפרנציאלי'.

התגמול הדיפרנציאלי ניתן לעובדי הוראה בחט"ע בגין הישגי ביה"ס בשנה"ל תשע"ה.

לתגמול הבית ספרי מס' מטרות:

  • להגדיר ברבים את ההישגים הלימודיים, החברתיים והערכיים ואת היעדים שמציב משרד החינוך לבתי הספר.
  • לתת הכרה ציבורית ופרס כספי לצוותי בתי הספר שפעלו בדרכים מיטביות והביאו את תלמידיהם להישגים גבוהים בתחומים הלימודיים, החברתיים והערכיים.
  • לעודד את צוותי בתי הספר ללקיחת אחריות על כל תלמיד תוך מתן סיוע למיצוי מכסימלי של הפוטנציאל האישי שלו.
  • לבלום כוחות הפועלים כיום בניגוד להנחיות משרד החינוך, בתחומים כגון: סלקטיביות בקבלה והנשרה סמויה וגלויה של תלמידים.

מתוך כלל בתי הספר בארץ נמצאו 261 בתי ספר הזכאים לתגמול דיפרנציאלי. בתי ספר הזוכים הם אלו שהישגיהם הינם תוצאה של מאמץ מתמשך, השקעה עקבית ויושרה בית ספרית על טוהר הבחינות. התגמול מחושב גם ע"פ אחוז השיפור בהשוואה לנתוני הכניסה למערכת החטיבה העליונה ולא ע"פ הציון הסופי בלבד.

בי"ס ירדן זכה בתגמול הדיפרנציאלי בדרוג הגבוה ביותר – עשירון 1.

במכתב שקיבלה מנהלת ביה"ס – הגב' אילנית הלל יהודה, נכתב: "התגמול הדיפרנציאלי הוא אות למצוינות רב ממדית, לעבודת צוות, לקידום ערכים, להכלה רחבה, לעידוד מצוינות, לקידום ההומניסטיקה ולאפקטיביות בית ספרית".

עבודתם המסורה והנאמנה של צוות המורים והנהלת ביה"ס מוכרת ומוערכת לאורך כל הדרך. אנו שמחים שקיבלנו גם את הוקרת מערכת החינוך הממשלתית.

מועדוניות – המועדוניות פועלות בתפוסה מלאה. במועדונית 'אפרוחים' נקלטה עובדת חדשה – מרינה רמפל. צוות המועדוניות מתוגבר ע"י בנות שי"ל המתגוררות בכפר הסטודנטים.

מעון – המעון פועל גם השנה יחד עם העובדות הוותיקות והמסורות. המעון נותן שירות לכל המגזרים בישוב. ההרשמה אצל מנהלת המעון הגב' מירי יהושע ובמחלקת הגביה במועצה.

כפי שנאמר בפתיח, אנו שמחים וגאים במערכת החינוך היישובית ומבקשים להודות לכל העובדים – במעון, בגני הילדים, במועדוניות, בביה"ס, בישיבת ההסדר ובמכינה, על החינוך שאתם מעניקים, הכולל הקפדה על כללי התנהגות, ערכים והקניית יידע לתלמידים ולחניכים הנמצאים תחת חסותכם.