יום העצמאות ה – 69

חגיגות יום העצמאות ה – 69 
למדינת ישראל

כל התוכנית – עלינו, מצב רוח – עליכם!

69
69