מירוץ הלפיד תשעח

מירוץ הלפיד ע"ש חן קורן תשע"ח

2017