מקום ראשון באולימפיאדת רמון לחלל לשנת הלימודים תשע"ח 2018