המוסד לביטוח לאומי

אשנב מעלה אפרים

קבלת קהל בימי שני :

לא תהיה קבלת קהל

עד לאחר סיום שיפוץ המבנה

ניתן לקבל שירות בסניף ירושלים

 

בין השעות: 08:30 – 14:00

במקרה ויחול שינוי בתאריכים הנ"ל תפורסם הודעה בנפרד

במרכז המסחרי (במבנה של המועצה הישנה)

לוגו