המוסד לביטוח לאומי

אשנב מעלה אפרים

קבלת קהל בימי שני :

27/02/2017

20/03/2017

27/03/2017

 

בין השעות: 08:30 – 14:00

במקרה ויחול שינוי בתאריכים הנ"ל תפורסם הודעה בנפרד

במרכז המסחרי (במבנה של המועצה הישנה)

לוגו