ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
אמיר מיכל 050-5364540 שלב ב', בית 1
אמיר אמתי שלב ב', בית 1
בראונשטיין ערן 050-2648824 שלב ב', בית 2
בראונשטיין ליהי 058-4477074 שלב ב', בית 2
רזניק טסה 050-8455098 שלב ב', בית 3
צפיר מרינה שלב ב', בית 4
עמית חוה 050-7395273 שלב ב', בית 5
יעקבסון מרב 050-4403608 שלב ב', בית 6
יעקבסון אברהם 052-8308103 שלב ב', בית 6
לסרי שושנה 050-5348905 שלב ב', בית 7
חנן אראל ראלו שלב ב', בית 8
חנן קנפו לינוי 054-2749494 שלב ב', בית 8
שיבלי ניהאד 050-3016801 שלב ב', בית 9
קרני שלמה 050-8771465 שלב ב', בית 10
קרני חנה 050-5661228 שלב ב', בית 10
בדלוב פואד 054-5990902 שלב ב', בית 11
בדלוב חרדה 054-5990903 שלב ב', בית 11
עובדיה יוכבד סולי 050-3976660 שלב ב', בית 12
ברוך סימה 050-5515025 שלב ב', בית 13
ברוך נתן 050-5208492 שלב ב', בית 13
כהן ציון 052-5041309 שלב ב', בית 15
כהן שושנה 052-3906739 שלב ב', בית 15
לינייבסקי עזרה יעל דורה שלב ב', בית 16
עובד פזית 050-6650233 שלב ב', בית 18
עובד אריאל 054-2564245 שלב ב', בית 18
מנזרחנוב ישין-חורלה 054-2574367 שלב ב', בית 19
טלמר לסלו שלב ב', בית 20
שורץ יוסף קארו שלב ב', בית 21
בית הלוי אילנה 050-56303372 שלב ב', בית 22
בן עמי יעקב 052-3128000 שלב ב', בית 23
בן עמי יערה 055-6604570 שלב ב', בית 23
קסלסי כוכבה 054-5335661 שלב ב', בית 24
לוין שמואל שלב ב', בית 25
לוין אביטל שלב ב', בית 25
קשת איריס 050-7363119 שלב ב', בית 26
קשת ציון שלב ב', בית 26
קדוש תמר 053-5292707 שלב ב', בית 27
שחר איילת 050-9006914 שלב ב', בית 28
שרוסצ'בסקי לילך 050-9875536 שלב ב', בית 29
משטרי חיים 050-2672626 שלב ב', בית 30
משטרי רבקה 050-2642626 שלב ב', בית 30
לשם דרור שלב ב', בית 31
לשם סיגל אסתר שלב ב', בית 31
אקוע לאה 054-2488961 שלב ב', בית 32
אקוע ישראל 054-2488962 שלב ב', בית 32
מימון משה רחמין שלב ב', בית 33
מימון יפה שלב ב', בית 33
ליבוביץ יצחק שלב ב', בית 34
ליבוביץ יפה שלב ב', בית 34
קירשנבאום לוי יצחק 054-9770930 אשטרום, בית 35
קירשנבאום שרה חנה 054-9770931 אשטרום, בית 35
קריביאן יפה 050-5759595 אשטרום, בית 36
קריביאן ראובן 052-8990831 אשטרום, בית 36
ג'ראדאת אורית 054-2498823 אשטרום, בית 37
גפן צבי יהודה אשטרום, בית 38
קריידלמן יעקב אשטרום, בית 39
גרקה קלאודיה הבה 054-5264310 אשטרום, בית 40
אורן שלומי 052-5109732 אשטרום, בית 41
כספי גדית אשטרום, בית 42
לוי ידידה 052-2915040 אשטרום, בית 43
אפשטיין ישראל 050-6705047 אשטרום, בית 44
אפשטיין שבות 050-7557606 אשטרום, בית 44
עבדתי ישי אשטרום, בית 45
עבדתי חנה אשטרום, בית 45
שטינברג זיוה זלדה 052-8541553 אשטרום, בית 46
צמרת נתנאל אשטרום, בית 47
מרמרלי אהרן 058-4249941 אשטרום, בית 48
מרמרלי תקוה 058-4301264 אשטרום, בית 48
לסטוקין לאה שכטר א', בית 50
אופיר יורם שכטר א', בית 51
לוי מלכה 052-3645457 שכטר א', בית 52
מרכוס מיכאל מור 050-5354555 שכטר א', בית 53
מרכוס רותי 050-6332021 שכטר א', בית 53
יצחקי אליהו 050-8722476 שכטר א', בית 54
אליהו אבנר 054-3380022 שכטר א', בית 55
אליהו ויויאן 054-6752411 שכטר א', בית 55
ברוך נעם דוד שכטר א', בית 56
לוי בועז 050-3361596 שכטר א', בית 57
לוי אילה 054-7111120 שכטר א', בית 57
כהן אורלי 052-6148412 שכטר א', בית 58
כהן יוסף 052-6148411 שכטר א', בית 58
ללוש שלמה 050-3734961 שכטר א', בית 59
ללוש יעל 054-5448157 שכטר א', בית 59
ברניס ברטה בטי 058-7022666 שכטר א', בית 60
ברניס יצחק 052-7027709 שכטר א', בית 60
קשת אולגה 054-7227892 שכטר א', בית 61
אהרון משה יהלומה שכטר א', בית 62
שכטר א', בית 63
אליהו זנזורי מירית 054-4411088 שכטר א', בית 64
זנזורי איתן אתל 052-8345486 שכטר א', בית 64
עמיעד יעקב 050-2007920 שכטר א', בית 65
עמיעד גורדון רחל 050-7992216 שכטר א', בית 65
יהושע דרור 052-5433394 שכטר א', בית 66
יהושע מרים 052-3393304 שכטר א', בית 66
מימון גד אורגן 050-7805423 שכטר א', בית 67
מימון פרידה 052-8881460 שכטר א', בית 67
ידיד אליעד 054-2525266 שכטר א', בית 68
ידיד אילנה 050-9942224 שכטר א', בית 68
תמסית שיקמה רינה 052-7353132 שכטר א', בית 71
תמסית ליאור חיים 050-5384735 שכטר א', בית 71
ליכטנשטיין מיכאל 057-6691623 עזבו
ליכטנשטיין רחל 052-8541300 שכטר א', בית 72
הוכמן תמר שכטר א', בית 73
הוכמן בניהו איתמר שכטר א', בית 73
סגל מזל טוב שכטר א', בית 74
סגל לוי שכטר א', בית 74
ארנבורג יבגני שכטר א', בית 75
אברהמי ארנון 052-8541676 שכטר א', בית 76
אברהמי ברכה 052-4845521 שכטר א', בית 76
דנפרוב אלכסנדר 052-6638333 שכטר א', בית 77
שכירות שלב ב', בית 78
יפה עזריאלה שלב ב', בית 79
יפה מלך הלל שלב ב', בית 79
שירמנוב סבטלנה 054-3372822 שלב ב', בית 80
אהרוני מיכה 050-5500609 שלב ב', בית 81.1
אהרוני הדס 052-3876313 שלב ב', בית 81.1
אבן חיים יוסף 050-7653546 שלב ב', בית 81.2
אבן חיים ג'ויה יהודית 050-3734953 שלב ב', בית 81.2
ביקור יואן מריוס שלב ב', בית 82
ביקור מריה 054-9021184 שלב ב', בית 82
רודריג שמחה 050-9464160 שלב ב', בית 83
רודריג שמואל 050-9908770 שלב ב', בית 83
גרידי עמוס 057-8129207 שלב ב', בית 84
ברק אריה 050-6359865 שלב ב', בית 85
אזולאי איבון שלב ב', בית 86
לבני מרים שמחה 050-5469163 שלב ב', בית 87
ביטון דולי 050-9941055 שלב ב', בית 88
ביטון סמי שמואל 050-5479112 שלב ב', בית 88
טולדאנו בת שבע שלב ב', בית 89
טולדאנו נתנאל שמואל שלב ב', בית 89
הייזלר שושנה 052-2331083 שלב ב', בית 91
הייזלר ישראל שלב ב', בית 91
מינס יגאל 054-2496880 שלב ב', בית 92.1
מינס נאוה 054-2496881 שלב ב', בית 92.1
גולבהרי עטרה 057-2280806 שלב ב', בית 92.2
גולבהרי ראובן 050-2235955 שלב ב', בית 92.2
צומו שמואל 052-6300036 שלב ב', בית 93.1
ליפובסקי דמיטרי 054-3050181 שלב ב', בית 93.2
ליפובסקי טטיאנה 054-3050182 שלב ב', בית 93.2
ורדי חנה 052-3367500 שלב ב', בית 94
ורדי דן 050-9409028 שלב ב', בית 94
שלמה עוזי 050-8859831 שלב ב', בית 95
שלמה רוטשילד עינת 050-8859832 שלב ב', בית 95
אטיאס יצחק 052-2637902 שלב ב', בית 97
אטיאס רינה 053-5233499 שלב ב', בית 97
לופו דינה 050-7729794 שלב ב', בית 98
לופו דוד 052-2788548 שלב ב', בית 98
בן שיטרית אברהם נסים 050-7299045 שלב ב', בית 99
בן שיטרית צביה 057-8999045 שלב ב', בית 99
אנונו שמחה 054-4275764 שלב ב', בית 100
אנונו דניאל 054-4350264 שלב ב', בית 100
וידר רפאל 054-6358260 שלב ב', בית 101
אדרת טל אסתר 054-8013381 שלב ב', בית 102
אהרונוביץ חנה 052-5396177 שלב ב', בית 103
אהרונוביץ יואב 052-3461093 שלב ב', בית 103
יוגב רינה 052-8600385 שלב ב', בית 104
בנימיני משה שלב ב', בית 105
חרותי אליעזר שלב ב', בית 106
חרותי אהובה 050-8455099 שלב ב', בית 107
חרותי עדו 050-8455100 שלב ב', בית 107
אימס לריסה 054-5875767 שלב ב', בית 108
שומר רועי שלב ב', בית 109.1
שומר הדס שלב ב', בית 109.1
בנריי ניקי 052-3872746 שלב ב', בית 109.2
בנריי שרה 050-9090816 שלב ב', בית 109.2
דואנס רבקה שלב ב', בית 110
רוקח יקיר עזיזי 050-7103404 שלב ב', בית 111
רוקח שני 052-7825801 שלב ב', בית 111
פישמן אמנון שלב ב', בית 112
מזרחי יונתן חיים שלב ב', בית 113
רפאלי חנה שלב א', בית 114
רפאלי עזרא שלב א', בית 114
שניאור עליזה 050-4414247 שלב א', בית 115
ינצמן אדם שלב א', בית 116
עובדיה אריה 052-4389038 שלב א', בית 117
צברי גבריאלי שלב א', בית 118
דורפמן פירה 054-6313510 שלב א', בית 119
טבק ימין אבלין קלייר 050-5406482 שלב א', בית 120
בן חמו שבח-שמעון 050-3351140 שלב א', בית 121
קידר זנאידה 052-7277375 שלב א', בית 122
קידר יהושע אריה 054-3301168 שלב א', בית 122
נדטוצ'איב אלסיה שלב א', בית 123
לחובידוב סרגי שלב א', בית 124
ליסקובסקי אלינור שירין שלב א', בית 125
ליסקובסקי בריאן שלב א', בית 125
קנפו אברהם 050-3221002 שלב א', בית 126
אורביאטו קנפו בת אל ברטה 050-5483000 שלב א', בית 126
רוטליין יוסף שלב א', בית 127
רוטליין מיכל שלב א', בית 127
פודסמסר אדריאן מרסלו 050-7705240 שלב א', בית 127
גרינולד צפורה 054-6884324 שלב א', בית 128
גרינולד אביחיל 054-7414942 שלב א', בית 128
טפירו נפתלי שלב א', בית 129
בן שימול מזל 050-8213370 שלב א', בית 130
חג'אג חני שלב א', בית 131
חג'אג יאיר אהרון 052-4505905 שלב א', בית 131
בלי אולג 054-4406927 שלב א', בית 132
בלי נטליה שלב א', בית 132
דוצימינר אברהם דניאל שלב א', בית 133
קמחי אילנה 054-2510261 שלב א', בית 134
מסיקה מרילין ג'ן 052-3728012 שלב א', בית 135
פאראווי רבקה שלב א', בית 136
למברגר ענבל רחל 050-2186880 שלב א', בית 137
למברגר עזריאל 058-4754750 שלב א', בית 137
אלמשעלי עודד שלב א', בית 138
אלמשעלי לאה שלב א', בית 138
יופה שושנה שלב א', בית 138
קסלסי כוכבה 054-5335661 שלב א', בית 139
קסטרו חוסה אנטוניו שלב א', בית 140
קסטרו מרים רוסה 050-5856505 שלב א', בית 140
קופלוביץ חיה 050-9015911 שלב א', בית 141
קופלוביץ דוד 050-7113389 שלב א', בית 141
חריסטוב סבטלנה 054-7118466 שלב א', בית 142
טורק יפה 050-5778812 שלב א', בית 143
טורק יצחק 050-3734957 שלב א', בית 143
פרל דניז 052-8964930 02-9409229 שלב א', בית 149
פרל דוד 052-8964914 שלב א', בית 149
נקש שלומית 052-6130012 שלב א', בית 150
נקש אברהם 050-6240230 שלב א', בית 150
בן אליהו שלום שלב א', בית 151
לוי פנחס 057-2268424 אשטרום, בית 152
לוי ילנה 057-2268422 אשטרום, בית 152
רוזנבוים אברהם 054-9101778 אשטרום, בית 153
רוזנבוים לילינה 058-4096091 אשטרום, בית 153
חיכמן משה אשטרום, בית 154
חיכמן איילה אשטרום, בית 154
רובינוב יאנה 050-2282548 אשטרום, בית 155
ריטגר אילה אשטרום, בית 155
מרמור חנן 050-3734955 אשטרום, בית 156
פרידמן ירדן אשטרום, בית 156
סלומון שולמית אשטרום, בית 157
סלומון רמי אשטרום, בית 157
סלומון גילעד אשטרום, בית 157
טבק דידיה אוולין אשטרום, בית 158
פודבלני אלכסנדר אשטרום, בית 159
פודבלני פאינה אשטרום, בית 159
מלאך מירן אשטרום, בית 160
שטכמן גבריאל אוסקר 050-8167936 אשטרום, בית 161
שטכמן דיאנה רקל 050-2541418 אשטרום, בית 161
מלכה פני 052-8560525 אשטרום, בית 162
מלכה אלברט מאיר 052-2653268 אשטרום, בית 162
קליין טיבריו 054-7271973 אשטרום, בית 163
יהושע שקמה 054-4275743 אשטרום, בית 164
יהושע אמיר 052-2968272 אשטרום, בית 164
רף פליקס אשטרום, בית 165
רף מרגריטה אשטרום, בית 165
שמילוביץ אליאס 054-7111118 אשטרום, בית 166
שמילוביץ סלביה 054-7111121 אשטרום, בית 166
שטינמץ אביה 054-6394169 אשטרום, בית 167
שטינמץ אלעד שלמה 054-9216316 אשטרום, בית 167
כהן אביבה אשטרום, בית 168
כהן יעקב אשטרום, בית 168
קרימסקי יהודית אשטרום, בית 169
ליחצ'יוב אנדריי 054-5717369 אשטרום, בית 170
ליחצ'יוב אסיה 054-5717281 אשטרום, בית 170
רוטשילד צילי אשטרום, בית 171
נוימרק מיכאל 054-7111119 אשטרום, בית 172
נוימרק רבקה 054-7111128 אשטרום, בית 172
לייבוביץ' אירינה 054-6900624 אשטרום, בית 173
לייבוביץ' יבגני 054-7766373 אשטרום, בית 173
עוזרי דני אשטרום, בית 174
כהן שמרית 050-2475533 אשטרום, בית 174
בר עם אברהם אשטרום, בית 175
לביא מורזייב נגה אשטרום, בית 176
יפרח זהר אשטרום, בית 176
רוזינגר שמואל דוד 052-3855828 אשטרום, בית 177
רוזינגר אנט 052-3341348 אשטרום, בית 177
וקנין גלית 050-3456104 אשטרום, בית 178
וקנין שלום שלומי 050-4169666 אשטרום, בית 178
עמנואל עזרא יוחנן 054-4721182 אשטרום, בית 189
עמנואל מוריה שני 054-5990947 אשטרום, בית 189
מושקוביץ אורן 054-9390228 אשטרום, בית 180
מושקוביץ רחל ברוריה 052-5802674 אשטרום, בית 180
קרנר הדרה נחמה אשטרום, בית 181
גולדפרב צביה 054-4618059 אשטרום, בית 182
גולדפרב יעקב אלכס 052-3624092 אשטרום, בית 182
מאיר אליענה רבקה 052-8109856 אשטרום, בית 183
מאיר נפתלי צבי יהודה 052-8109826 אשטרום, בית 183
וילדנברג סילביה אשטרום, בית 184
וילדנברג מרק אשטרום, בית 184
חורי רחל אשטרום, בית 185
חורי יצחק 050-6542449 אשטרום, בית 185
קרשנתי יניב אשטרום, בית 186
אהרונוב מיכאל 050-3858513 אשטרום, בית 187
אהרונוב אורה 053-2742163 אשטרום, בית 187
בן גידה סמי אשטרום, בית 188
בן גידה מרי 050-9941167 אשטרום, בית 188
אשטרום, בית 189
חזות ליאון אשטרום, בית 190
בן דהן מוטי אשקובית, בית 207.1
אריכא שמואל 054-4253296 אשקובית, בית 207.2
אריכא צילי אשקובית, בית 207.2
חביף אלברטו 050-5550864 אשקובית, בית 207.3
סבן דה חביף סילביה גרציאלה אשקובית, בית 207.3
אולחובסקי סרגיי אשקובית, בית 207.4
גליצנשטיין חנה 052-2467709 אשקובית, בית 207.5
גליצנשטיין מנחם מנדל 050-5250568 אשקובית, בית 207.6
מלכה מאיר אשקובית, בית 208.1
כהן אורנה אשקובית, בית 208.1
בשירי אוריאל 050-675560 אשקובית, בית 208.2
בשירי בת אל אשקובית, בית 208.2
נברו אדריאנה 050-2001418 אשקובית, בית 208.3
נברו אלברטו 050-6446665 אשקובית, בית 208.3
גנות ברוך אשקובית, בית 208.4
להב גיני 052-4814010 אשקובית, בית 208.5
להב ניסים 052-4812010 אשקובית, בית 208.5
בלי ילנה 054-4817586 אשקובית, בית 208.6
טביב ינון אשקובית, בית 209
ווגמן יבגני אשקובית, בית 209
נחמני מאיר אשקובית, בית 209.1
אדי לאונרד אשקובית, בית 209.2
אדי דורה אשקובית, בית 209.2
קרבאייב ליודמילה 054-4992941 אשקובית, בית 209.3
שרפוב אולג אשקובית, בית 209.4
בלי ולנטינה אשקובית, בית 209.5
ווגמן נינה 054-5995053 אשקובית, בית 209.6
כראדי יצחק 052-5359871 אשקובית, בית 210.1
שליאפשטיין אנה 052-4210496 אשקובית, בית 210.2
קפלן ויאצ'סלב 054-74799233 אשקובית, בית 210.3
בקלו גאורגי 052-7277975 אשקובית, בית 210.4
בולשינסקי נליה 054-7905517 אשקובית, בית 210.5
קפלן ורה 054-4045361 אשקובית, בית 210.6
קפלן בוריס 052-4045360 אשקובית, בית 210.6
כהן מרסיל אשקובית, בית 210.7
אשקובית, בית 210.8
לוי אולגה יעל 050-4566461 אשקובית, בית 215.1
לוי משה 050-4566460 אשקובית, בית 215.1
וייסמן לודמילה אשקובית, בית 215.2
בלינקו דינה טלמה אשקובית, בית 215.3
מזרחי רנה אשקובית, בית 215.4
בקר אדם 050-8213384 אשקובית, בית 215.5
זסלבסקי יורי אשקובית, בית 215.6
ישיבת הסדר אשקובית, בית 216.1
ישיבת הסדר אשקובית, בית 216.2
לוי פנינה אשקובית, בית 216.3
לוי אליהו 052-6655104 אשקובית, בית 216.3
וורונין דינה 052-4781863 אשקובית, בית 216.4
וורונין מיכאל 052-4086470 אשקובית, בית 216.4
גרקה אדוארדו גילרמו 050-8505552 אשקובית, בית 216.5
זרקה חנה 052-5816688 אשקובית, בית 216.6
זרקה יצחק 052-2406492 אשקובית, בית 216.6
דיין קלימה קלרה 050-7494422 אשקובית, בית 217.1
דיין שלמה 050-7972870 אשקובית, בית 217.1
פילצמכר צירולניקוף אסטלה אשקובית, בית 217.2
צחורי עדנה חיה 054-3979374 אשקובית, בית 217.3
ליפובסקי ויקטור 054-3994224 אשקובית, בית 217.4
ליפובסקי פאנה 052-6284109 אשקובית, בית 217.4
ברזל אילת 050-5707178 אשקובית, בית 217.5
שורץ שרה נעמי 050-5550868 אשקובית, בית 217.6
שליאפשטיין הלן 054-7380477 אשקובית, בית 218.1
שליאפשטיין דוד 054-7380477 אשקובית, בית 218.1
כהן אביבה 052-3183356 אשקובית, בית 218.2
כהן יעל יולנדה אשקובית, בית 218.3
כהן ויליאם אשקובית, בית 218.3
ויינר גרסיאלה סילביה 050-5515023 אשקובית, בית 218.4
אורן אפרת 050-2285071 אשקובית, בית 218.5
בן ישראל שבתאי 050-4753913 אשקובית, בית 218.6
בן ישראל ורד שמחה 050-8753913 אשקובית, בית 218.6
כהן משה אשקובית, בית 219.1
כהן רחל אשקובית, בית 219.1
חברון רחל 052-6317981 אשקובית, בית 219.2
חברון אמוץ 054-8003834 אשקובית, בית 219.2
אומנסקי מריה טרסה 054-6414066 אשקובית, בית 219.3
קפלן יוסף 054-2187776 אשקובית, בית 219.4
משה בועז 050-5833396 אשקובית, בית 219.5
משה רבקה 050-5863338 אשקובית, בית 219.5
חסקיליוף אירמה סופיה אשקובית, בית 219.6
זדה טומי 052-8881459 רווקיה, בית 220.1
זדה בת אל 050-5601259 רווקיה, בית 220.1
רווקיה, בית 220.2
לוי חיה אריאל רווקיה, בית 220.3
לוי יחזקאל 050-5800143 רווקיה, בית 220.3
רווקיה, בית 220.4
אליה חנניה 050-6686807 שכטר ב', בית 231
אליה ענת 050-5554490 שכטר ב', בית 231
יהושע נחמה שכטר ב', בית 232
יהושע נסים 052-2887403 שכטר ב', בית 232
בורובצינסקי שגיב מיכאל שכטר ב', בית 233
בורובצינסקי נופר בת אל 052-5539466 שכטר ב', בית 233
בר יעקב שכטר ב', בית 234
שאבי אורלי 050-5984447 שכטר ב', בית 235
שאבי אפרים שכטר ב', בית 235
קרן משה 050-9888662 שכטר ב', בית 236
קרן סנדרה רחל 050-8435575 שכטר ב', בית 236
לודביק שושנה שכטר ב', בית 259
לודביק אברהם שכטר ב', בית 259
רמזקר יחזקאל שכטר ב', בית 260
ברודסקי סמואל שכטר ב', בית 261
זבלי שושנה שכטר ב', בית 262
זבלי לימור 052-2068020 שכטר ב', בית 262
חיון מלכה שכטר ב', בית 263
חיון אילן שכטר ב', בית 263
מוהבן זהבה 054-8056515 שכטר ב', בית 264
מוהבן איתן 054-6760265 שכטר ב', בית 264
שבו מאיר 050-9061122 שכטר ב', בית 265
שבו סימי 050-3734960 שכטר ב', בית 265
מוקטל אסתר קרן שכטר ב', בית 266
בוזנה אילנה שכטר ב', בית 267
נגני דוד שכטר ב', בית 268
נגני שמחה שכטר ב', בית 268
לביא אריכא שולמית שכטר ב', בית 269
אלדג'ים יגיל 054-6717970 שכטר ב', בית 270
זדה גלעד 057-5927999 שכטר ב', בית 271
זדה אתי 055-6603537 שכטר ב', בית 271
אלדג'ים רוני 050-5836198 שכטר ב', בית 272
דשקוטאהי שחר 050-3371245 קוטג', בית 281
דשקוטאהי חיה קוטג', בית 281
פרי יעקב קוטג', בית 282
פרי אביבה 052-5509588 קוטג', בית 282
הודיס יחיאל 054-2272372 קוטג', בית 283
הודיס עליזה קמיליה 054-2272373 קוטג', בית 283
דובשנוב אאידה 052-6847496 קוטג', בית 284
ולדימירוב דמיטרי קוטג', בית 284
נוסבלט משה קוטג', בית 285
נוסבלט רחל אילנה קוטג', בית 285
ווגמן טטיאנה 054-4995451 קוטג', בית 286
לוי עדנה 054-5588751 קוטג', בית 287
לוי עוזי 054-5588752 קוטג', בית 287
מלניקוב סבטלנה 052-8727368 קוטג', בית 288
מלניקוב גריק 052-8642610 קוטג', בית 288
רוזמן יהודה יעקב 050-6671459 קוטג', בית 289
רוזמן רחל 052-6425280 קוטג', בית 289
קמחי משה 050-7923061 קוטג', בית 290
שרוסצ'בסקי דורה דל קרמן קוטג', בית 291
שרוסצ'בסקי נורברטו פבלו 050-8512926 קוטג', בית 291
פוגל שגיא אלדמע קוטג', בית 292
פוגל שגיא שלמה קוטג', בית 292
ולדמן חן 054-7073935 קוטג', בית 293
ולדמן אברהם 052-5084044 קוטג', בית 293
יניב ירון קוטג', בית 294
ליפובסקי מיכאל 052-7422573 אין
רמפל מרינה אורורה 052-6719998 קוטג', בית 296
רמפל פדרו דניאל 055-6660825 קוטג', בית 296
בצלאל איתי קוטג', בית 297
כהן שירן קוטג', בית 298
נוסבלט שאול ז"ל קוטג', בית 299
שם טוב שושנה קוטג', בית 300
פלס חיים אשדר, בית 301.1
רחמן פנינה 052-3114952 אשדר, בית 301.2
רחמן ניסן 052-4295288 אשדר, בית 301.2
מלכה רובין אשדר, בית 301.3
ממן יאיר אשדר, בית 301.4
מוקה עופר אשדר, בית 302.1
אשדר, בית 302.1
דניאל אריאלה 054-5930270 אשדר, בית 302.3
דניאל רון 050-4845555 אשדר, בית 302.3
אלמלח אשר 050-8775493 אשדר, בית 302.4
אלמלח אראלה 050-2994210 אשדר, בית 302.4
טמם אילן אשדר, בית 303.1
טמם אילנה אשדר, בית 303.1
לוי יאני לאה אשדר, בית 303.2
תג'ר שמחה אשדר, בית 303.3
גרינברג שוש 050-6820282 אשדר, בית 303.4
ג'יקוב בנימין אשדר, בית 304.1
אדטו אברהם 052-3929494 אשדר, בית 304.2
אדטו עדנה 052-7452602 אשדר, בית 304.2
יצחק יצחק אשדר, בית 304.3
ויינר נאוה 054-9770930 אשדר, בית 305.1
ויינר יוסף יצחק 054-7723756 אשדר, בית 305.1
לוי אליעזר 054-4275763 אשדר, בית 305.2
לוי מזל 054-4275770 אשדר, בית 305.2
יצחקי ימית 050-5440240 אשדר, בית 305.3
טל סימה אשדר, בית 305.4
מלול כהן מרים טל 052-8541038 אשדר, בית 306.1
שלמייב ליליה 050-2036464 אשדר, בית 306.2
שלמייב סיילום 050-4902552 אשדר, בית 306.2
קפואה אורלי סבטלנה אשדר, בית 306.3
קפואה אלי אשדר, בית 306.4
זוארץ ליטל אשדר, בית 307.1
זוארץ איתיאל אשדר, בית 307.1
בוזיק סופיה אשדר, בית 307.2
ליבוביץ יוסף אשדר, בית 307.3
יצחק בקשי האשם כלימי אשדר, בית 307.4
ניסים דורון אשדר, בית 307.4
מורן שלמה 052-8541337 אשדר, בית 308.1
מורן מיכל 052-6863381 אשדר, בית 308.1
פנחסי יובל אשדר, בית 308.2
דיבקר אילן 050-9717070 אשדר, בית 308.3
דיבקר מירב נעמה 050-7508015 אשדר, בית 308.3
לוי בנימין אשדר, בית 308.4
אמון קמי 050-9003501 אשדר, בית 309.1
אמון אליהו אשדר, בית 309.1
בן מנחם דפנה 052-4614340 אשדר, בית 309.2
יוסף יורם אשדר, בית 309.2
ברך בוריס 054-4941952 אשדר, בית 309.3
ברך נטליה 054-6841952 אשדר, בית 309.3
סהר מרים 052-6091489 אשדר, בית 309.4
סהר אלי 052-5551268 אשדר, בית 309.4
זרבנסקי נינה 052-8541855 אשדר, בית 310.1
טג'ר יעקב 052-8289929 אשדר, בית 310.2
טג'ר אוסנת נעומי 050-3046307 אשדר, בית 310.2
ממן אבנר 052-6843385 אשדר, בית 310.3
ממן רחל 050-9090815 אשדר, בית 310.3
פוליאנקר אנה 052-6849425 אשדר, בית 310.4
שלום אורלי 050-5514232 אשדר, בית 311.1
גור מאיר 057-3830007 אשדר, בית 311.2
זייתון חיים אשדר, בית 311.3
מחפודה ניסים אשדר, בית 311.4
נסימי יונתן 052-5237503 אשדר, בית 312.1
נסימי שולה 050-9941999 אשדר, בית 312.1
שם טוב רנטה 050-7557830 אשדר, בית 312.2
שם טוב טל אשדר, בית 312.2
רובזין נינה אשדר, בית 312.3
מזרחי אליהו 050-7819475 אשדר, בית 312.4
מזרחי רעות דבורה 052-8021435 אשדר, בית 312.4
סביצקי אלחנדרה כריסטיה אשדר, בית 313
סביצקי פקונדו דריו אשדר, בית 313
בראון זיוה אשדר, בית 313.1
גולן שלמה 052-8714668 אשדר, בית 313.2
וייסמן סטניסלב 054-4238459 אשדר, בית 313.3
ריבקוב קטרינה אשדר, בית 313.3
קירקופולו ולרי אשדר, בית 313.4
קירקופולו יקטרינה 050-9959319 אשדר, בית 313.4
זולדן עמית בני ביתך, בית 351
משה מריאלה 050-7400999 בני ביתך, בית 352
פלג סימה בני ביתך, בית 353
חדד שמואל בני ביתך, בית 354
חדד עופר בני ביתך, בית 355
בר עם אברהם בני ביתך, בית 356
בוחבוט רחל בני ביתך, בית 357
סלה פלד שרהיי בני ביתך, בית 358
פלד יצחק 050-6534434 בני ביתך, בית 358
שפירא מיכל בני ביתך, בית 359
שפירא ישראל יצחק בני ביתך, בית 359
מרמור חנן 050-3734955 בני ביתך, בית 360
נחום מרדכי בני ביתך, בית 361
כהן רונית 052-8881461 בני ביתך, בית 362
כהן נתן בני ביתך, בית 362
אליה סהר מרדכי 050-2505550 בני ביתך, בית 363
ווייס אהוד 054-3071984 בני ביתך, בית 364
סימונס-יודינסקי הלנה בני ביתך, בית 365
סלונים נועם בני ביתך, בית 366
גליקסון ורה בני ביתך, בית 367
קופלר יצחק בני ביתך, בית 368
קופילביץ' אלכסנדרה 050-8451029 בני ביתך, בית 369
קופילביץ' דמיטרי 054-4323283 בני ביתך, בית 369
סלמן סעידה שושנה בני ביתך, בית 370
אחונדוב איידין 054-7883622 בני ביתך, בית 371
אחונדוב אלמירה בני ביתך, בית 371
מירקין ורה 050-6235248 בני ביתך, בית 372
מירקין אולג בני ביתך, בית 372
אסחייק רחל שלי 050-2624399 02-9940118 בני ביתך, בית 373
בן שלוש עופר 050-6728025 בני ביתך, בית 374
בן שלוש טיטה דליה 050-6782214 בני ביתך, בית 374
קפוטה עופר בני ביתך, בית 375
ג'ראדאת אורית 054-2498823 בני ביתך, בית 376
פאלם טומי מייקל 054-2498824 בני ביתך, בית 376
דשקוטאהי אשר 050-3734959 בני ביתך, בית 377
דשקוטאהי מזלטו 050-5399410 בני ביתך, בית 377
יעקובוב תניא 054-5765110 בני ביתך, בית 378
אלפי נדב 050-8216044 בני ביתך, בית 379
אלפי מיה 054-7231370 בני ביתך, בית 379
בקשי מיטל 050-4370106 בני ביתך, בית 380
בקשי יצחק מסעוד בני ביתך, בית 380
ינוקא יוני בני ביתך, בית 381
שיפמן ודים 054-8091534 02-9947075 בני ביתך, בית 382
שיפמן אנה 052-4817225 בני ביתך, בית 382
פלדמן עילי וענבר בני ביתך, בית 383
אזולאי ליאורה 052-3637107 בני ביתך, בית 384
דהן טלי בני ביתך, בית 385
בר אמנה בני ביתך, בית 386
ענבר יוליה 054-4783157 בני ביתך, בית 387
ענבר מנחם 050-5512789 בני ביתך, בית 387
בר אמנה בני ביתך, בית 388
פז שושנה 050-6877092 בני ביתך, בית 389
פז שמעון 050-6850140 בני ביתך, בית 389
רידר תמר בני ביתך, בית 390
רידר רועי דוד בני ביתך, בית 390
בירנברג משה מוריץ בני ביתך, בית 391
שינברג אליהו בני ביתך, בית 392
שינברג סיגל 054-2545801 בני ביתך, בית 392
ארנברג דפנה בני ביתך, בית 392
בר אמנה בני ביתך, בית 393
רוטמן יעקב בני ביתך, בית 394
לוי ידידה 052-2915040 בני ביתך, בית 395
מזרחי נטלי 054-7941835 בני ביתך, בית 396
בני ביתך, בית 397
גרקה פדריקו אסקל 052-8541422 בני ביתך, בית 398
הרבסט מוניקה שכ' יחד, בית 401.1
מיכאל עמי שכ' יחד, בית 401.2
שץ נינה 054-7752665 שכ' יחד, בית 402.1
שץ מיכאל 054-7752664 שכ' יחד, בית 402.1
רוט רחל שכ' יחד, בית 402.2
רוט יהויכין בועז שכ' יחד, בית 402.2
זסלבסקי אנה 054-5255720 שכ' יחד, בית 403.1
זסלבסקי ולדימיר 054-5255710 שכ' יחד, בית 403.1
כרמי אושרה שכ' יחד, בית 403.2
כרמי דניאל שכ' יחד, בית 403.2
גולדשטיין אריה לאון שכ' יחד, בית 404.1
גולדשטין רבקה 050-9970911 שכ' יחד, בית 404.1
ניב הדר שכ' יחד, בית 404.1
שרמן מרגריטה 052-6576575 שכ' יחד, בית 405.1
פרץ אלעד (אפרים) 054-3060156 שכ' יחד, בית 405.2
פרץ אליענה דפנה שכ' יחד, בית 405.2
סחרניך אלה 054-6465694 שכ' יחד, בית 406.1
טורצקי יעקב 054-5931975 שכ' יחד, בית 406.2
טורצקי פולינה שכ' יחד, בית 406.2
גורביץ סבטלנה 054-4457543 שכ' יחד, בית 407.1
אלקיים חיים 054-7673922 שכ' יחד, בית 407.2
אלקיים מיכל 054-7673822 שכ' יחד, בית 407.2
שיכמן אולגה 050-4900973 שכ' יחד, בית 408.1
שיכמן אלכסנדר 050-4900972 שכ' יחד, בית 408.1
ספקטור גלינה שכ' יחד, בית 408.2
ספקטור אלכסנדר 052-8650998 שכ' יחד, בית 408.2
גניס ליבוב 050-4346669 שכ' יחד, בית 409.1
שרסטיאניך רוזליה שכ' יחד, בית 409.2
שרסטיאניך ויקטור 052-8916907 שכ' יחד, בית 409.2
קטהיילי קלרה שכ' יחד, בית 410.1
בודיאנסקי מיכאל שכ' יחד, בית 410.2
בודיאנסקי מריה 054-5931975 שכ' יחד, בית 410.2
יסילביץ' יאנה שכ' יחד, בית 411.1
בוצ'רניקוב ראיסה שכ' יחד, בית 411.2
גרידנב רימה 052-4745279 שכ' יחד, בית 412.1
גרידנב אנטולי שכ' יחד, בית 412.1
בוצ'רניקוב ליודמילה שכ' יחד, בית 412.2
בוצ'רניקוב אלכסיי 052-4337892 שכ' יחד, בית 412.2
לוי ענת 053-3347171 שכ' יחד, בית 413.1
ירשוב יורי 050-6775974 שכ' יחד, בית 413.2
ירשוב ילנה 050-4670500 שכ' יחד, בית 413.2
בסני צ'זרה שכ' יחד, בית 414.2
טסליצקי לאוניד 054-5660486 שכ' יחד, בית 415.1
טסליצקי ליליה 054-8465854 שכ' יחד, בית 415.1
פודולסקי אלה 054-2564694 שכ' יחד, בית 415.2
פודולסקי אברהם 054-2564693 שכ' יחד, בית 415.2
לייבוביץ' ישי 054-5319203 שכ' יחד, בית 416.1
לייבוביץ' אלה שכ' יחד, בית 416.1
אובסייצ'יק יעקב 054-7494580 שכ' יחד, בית 416.2
טרכטנברג יורי 054-5303453 שכ' יחד, בית 417.1
טרכטנברג אסיה 054-5303423 שכ' יחד, בית 417.1
בדלוב סמי 054-8105354 שכ' יחד, בית 417.2
בדלוב שובקט שכ' יחד, בית 417.2
שרסטיאניך נטליה 052-8067052 שכ' יחד, בית 418.1
שרסטיאניך דמיטרי 052-2864501 שכ' יחד, בית 418.1
דונאיבסקי יורי שכ' יחד, בית 418.2
דונאיבסקי תקוה שכ' יחד, בית 418.2
דרפקין אלכסנדרה שכ' יחד, בית 419.1
דרפקין יורי 054-7543908 שכ' יחד, בית 419.1
פורמן ילנה שכ' יחד, בית 419.2
טבריה דינה 052-6586950 שכ' יחד, בית 420.1
נסטרנקו אלכסנדר 052-8761896 שכ' יחד, בית 420.2
נסטרנקו סבטלנה 052-3242573 שכ' יחד, בית 420.2
ורדי טיבריו ארטור 050-7643478 שכ' יחד, בית 421.1
ורדי כרנליה לידיה שכ' יחד, בית 421.1
מלול תהילה 050-2541541 שכ' יחד, בית 421.2
מלול אמיר 052-8541040 שכ' יחד, בית 421.2
שחורי יוחנן 052-8194599 שכ' יחד, בית 422.2
שחורי ניקולטה שכ' יחד, בית 422.2
דורפמן אנה 054-7232045 שכ' יחד, בית 423.1
סעדון לוי מזל 050-7417897 שכ' יחד, בית 423.2
קימל לוברט מרים 054-6878958
מוקטל גיא 052-8122688
קרייבה אירינה 054-7264757
נודלמן ספיר 054-9980095 אשקובית
נודלמן אליעזר עמרי 052-8315931 אשקובית
סוטו הרנן גבריאל אשקובית
פרישמן צפורה 054-4704901
אברמוביץ יעקב יהונתן 054-3978501
אברמוביץ תמר 054-3970911
סוטו גל 052-6279549 אשקובית
סוטו דיאגו פרננדו 050-8176624 אשקובית
רישס אספיר 054-7794150
גרשום מירי 052-3862316 דרך משואה 72
ויצמן מיכל 052-2713685 דרך הגלעד 75
קרנר אריה 050-8771375 עזב
צומי שמואל 052-6300036 02-9401312 דרך משואה 93/1
קדוש יוסף שלב ב', בית 27
אביטבול רועי 052-3115226
קפלן קטרינה 052-6494477