ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
דנפרוב אלכסנדר 052-6638333 שכטר א', בית 77
דואנס רבקה שלב ב', בית 110
דורפמן פירה 054-6313510 שלב א', בית 119
דוצימינר אברהם דניאל שלב א', בית 133
דיין קלימה קלרה 050-7494422 אשקובית, בית 217.1
דיין שלמה 050-7972870 אשקובית, בית 217.1
דשקוטאהי שחר 050-3371245 קוטג', בית 281
דשקוטאהי חיה קוטג', בית 281
דובשנוב אאידה 052-6847496 קוטג', בית 284
דניאל אריאלה 054-5930270 אשדר, בית 302.3
דניאל רון 050-4845555 אשדר, בית 302.3
דיבקר אילן 050-9717070 אשדר, בית 308.3
דיבקר מירב נעמה 050-7508015 אשדר, בית 308.3
דשקוטאהי אשר 050-3734959 בני ביתך, בית 377
דשקוטאהי מזלטו 050-5399410 בני ביתך, בית 377
דהן טלי בני ביתך, בית 385
דונאיבסקי יורי שכ' יחד, בית 418.2
דונאיבסקי תקוה שכ' יחד, בית 418.2
דרפקין אלכסנדרה שכ' יחד, בית 419.1
דרפקין יורי 054-7543908 שכ' יחד, בית 419.1
דורפמן אנה 054-7232045 שכ' יחד, בית 423.1