ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
הוכמן תמר שכטר א', בית 73
הוכמן בניהו איתמר שכטר א', בית 73
הייזלר שושנה 052-2331083 שלב ב', בית 91
הייזלר ישראל שלב ב', בית 91
הודיס יחיאל 054-2272372 קוטג', בית 283
הודיס עליזה קמיליה 054-2272373 קוטג', בית 283
הרבסט מוניקה שכ' יחד, בית 401.1