ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
טלמר לסלו שלב ב', בית 20
טולדאנו בת שבע שלב ב', בית 89
טולדאנו נתנאל שמואל שלב ב', בית 89
טבק ימין אבלין קלייר 050-5406482 שלב א', בית 120
טפירו נפתלי שלב א', בית 129
טורק יפה 050-5778812 שלב א', בית 143
טורק יצחק 050-3734957 שלב א', בית 143
טבק דידיה אוולין אשטרום, בית 158
טביב ינון אשקובית, בית 209
טמם אילן אשדר, בית 303.1
טמם אילנה אשדר, בית 303.1
טל סימה אשדר, בית 305.4
טג'ר יעקב 052-8289929 אשדר, בית 310.2
טג'ר אוסנת נעומי 050-3046307 אשדר, בית 310.2
טורצקי יעקב 054-5931975 שכ' יחד, בית 406.2
טורצקי פולינה שכ' יחד, בית 406.2
טסליצקי לאוניד 054-5660486 שכ' יחד, בית 415.1
טסליצקי ליליה 054-8465854 שכ' יחד, בית 415.1
טרכטנברג יורי 054-5303453 שכ' יחד, בית 417.1
טרכטנברג אסיה 054-5303423 שכ' יחד, בית 417.1
טבריה דינה 052-6586950 שכ' יחד, בית 420.1