ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
יעקבסון מרב 050-4403608 שלב ב', בית 6
יעקבסון אברהם 052-8308103 שלב ב', בית 6
יצחקי אליהו 050-8722476 שכטר א', בית 54
יהושע דרור 052-5433394 שכטר א', בית 66
יהושע מרים 052-3393304 שכטר א', בית 66
ידיד אליעד 054-2525266 שכטר א', בית 68
ידיד אילנה 050-9942224 שכטר א', בית 68
יפה עזריאלה שלב ב', בית 79
יפה מלך הלל שלב ב', בית 79
יוגב רינה 052-8600385 שלב ב', בית 104
ינצמן אדם שלב א', בית 116
יופה שושנה שלב א', בית 138
יהושע שקמה 054-4275743 אשטרום, בית 164
יהושע אמיר 052-2968272 אשטרום, בית 164
יפרח זהר אשטרום, בית 176
ישיבת הסדר אשקובית, בית 216.1
ישיבת הסדר אשקובית, בית 216.2
יהושע נחמה שכטר ב', בית 232
יהושע נסים 052-2887403 שכטר ב', בית 232
יניב ירון קוטג', בית 294
יצחק יצחק אשדר, בית 304.3
יצחקי ימית 050-5440240 אשדר, בית 305.3
יצחק בקשי האשם כלימי אשדר, בית 307.4
יוסף יורם אשדר, בית 309.2
יעקובוב תניא 054-5765110 בני ביתך, בית 378
ינוקא יוני בני ביתך, בית 381
יסילביץ' יאנה שכ' יחד, בית 411.1
ירשוב יורי 050-6775974 שכ' יחד, בית 413.2
ירשוב ילנה 050-4670500 שכ' יחד, בית 413.2