ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
כהן ציון 052-5041309 שלב ב', בית 15
כהן שושנה 052-3906739 שלב ב', בית 15
כספי גדית אשטרום, בית 42
כהן אורלי 052-6148412 שכטר א', בית 58
כהן יוסף 052-6148411 שכטר א', בית 58
כהן אביבה אשטרום, בית 168
כהן יעקב אשטרום, בית 168
כהן שמרית 050-2475533 אשטרום, בית 174
כהן אורנה אשקובית, בית 208.1
כראדי יצחק 052-5359871 אשקובית, בית 210.1
כהן מרסיל אשקובית, בית 210.7
כהן אביבה 052-3183356 אשקובית, בית 218.2
כהן יעל יולנדה אשקובית, בית 218.3
כהן ויליאם אשקובית, בית 218.3
כהן משה אשקובית, בית 219.1
כהן רחל אשקובית, בית 219.1
כהן שירן קוטג', בית 298
כהן רונית 052-8881461 בני ביתך, בית 362
כהן נתן בני ביתך, בית 362
כרמי אושרה שכ' יחד, בית 403.2
כרמי דניאל שכ' יחד, בית 403.2