ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
סגל מזל טוב שכטר א', בית 74
סגל לוי שכטר א', בית 74
סלומון שולמית אשטרום, בית 157
סלומון רמי אשטרום, בית 157
סלומון גילעד אשטרום, בית 157
סבן דה חביף סילביה גרציאלה אשקובית, בית 207.3
סהר מרים 052-6091489 אשדר, בית 309.4
סהר אלי 052-5551268 אשדר, בית 309.4
סביצקי אלחנדרה כריסטיה אשדר, בית 313
סביצקי פקונדו דריו אשדר, בית 313
סלה פלד שרהיי בני ביתך, בית 358
סימונס-יודינסקי הלנה בני ביתך, בית 365
סלונים נועם בני ביתך, בית 366
סלמן סעידה שושנה בני ביתך, בית 370
סחרניך אלה 054-6465694 שכ' יחד, בית 406.1
ספקטור גלינה שכ' יחד, בית 408.2
ספקטור אלכסנדר 052-8650998 שכ' יחד, בית 408.2
סעדון לוי מזל 050-7417897 שכ' יחד, בית 423.2
סוטו הרנן גבריאל אשקובית
סוטו גל 052-6279549 אשקובית
סוטו דיאגו פרננדו 050-8176624 אשקובית