ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
עמית חוה 050-7395273 שלב ב', בית 5
עובדיה יוכבד סולי 050-3976660 שלב ב', בית 12
עובד פזית 050-6650233 שלב ב', בית 18
עובד אריאל 054-2564245 שלב ב', בית 18
עבדתי ישי אשטרום, בית 45
עבדתי חנה אשטרום, בית 45
עמיעד יעקב 050-2007920 שכטר א', בית 65
עמיעד גורדון רחל 050-7992216 שכטר א', בית 65
עובדיה אריה 052-4389038 שלב א', בית 117
עוזרי דני אשטרום, בית 174
עמנואל עזרא יוחנן 054-4721182 אשטרום, בית 189
עמנואל מוריה שני 054-5990947 אשטרום, בית 189
ענבר יוליה 054-4783157 בני ביתך, בית 387
ענבר מנחם 050-5512789 בני ביתך, בית 387