ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
צפיר מרינה שלב ב', בית 4
צמרת נתנאל אשטרום, בית 47
צומו שמואל 052-6300036 שלב ב', בית 93.1
צברי גבריאלי שלב א', בית 118
צחורי עדנה חיה 054-3979374 אשקובית, בית 217.3
צומי שמואל 052-6300036 02-9401312 דרך משואה 93/1