ספר טלפונים

שם משפחה שם פרטי סלולרי טלפון בית כתובת דוא"ל
קרני שלמה 050-8771465 שלב ב', בית 10
קרני חנה 050-5661228 שלב ב', בית 10
קסלסי כוכבה 054-5335661 שלב ב', בית 24
קשת איריס 050-7363119 שלב ב', בית 26
קשת ציון שלב ב', בית 26
קדוש תמר 053-5292707 שלב ב', בית 27
קירשנבאום לוי יצחק 054-9770930 אשטרום, בית 35
קירשנבאום שרה חנה 054-9770931 אשטרום, בית 35
קריביאן יפה 050-5759595 אשטרום, בית 36
קריביאן ראובן 052-8990831 אשטרום, בית 36
קריידלמן יעקב אשטרום, בית 39
קשת אולגה 054-7227892 שכטר א', בית 61
קידר זנאידה 052-7277375 שלב א', בית 122
קידר יהושע אריה 054-3301168 שלב א', בית 122
קנפו אברהם 050-3221002 שלב א', בית 126
קמחי אילנה 054-2510261 שלב א', בית 134
קסלסי כוכבה 054-5335661 שלב א', בית 139
קסטרו חוסה אנטוניו שלב א', בית 140
קסטרו מרים רוסה 050-5856505 שלב א', בית 140
קופלוביץ חיה 050-9015911 שלב א', בית 141
קופלוביץ דוד 050-7113389 שלב א', בית 141
קליין טיבריו 054-7271973 אשטרום, בית 163
קרימסקי יהודית אשטרום, בית 169
קרנר הדרה נחמה אשטרום, בית 181
קרשנתי יניב אשטרום, בית 186
קרבאייב ליודמילה 054-4992941 אשקובית, בית 209.3
קפלן ויאצ'סלב 054-74799233 אשקובית, בית 210.3
קפלן ורה 054-4045361 אשקובית, בית 210.6
קפלן בוריס 052-4045360 אשקובית, בית 210.6
קפלן יוסף 054-2187776 אשקובית, בית 219.4
קרן משה 050-9888662 שכטר ב', בית 236
קרן סנדרה רחל 050-8435575 שכטר ב', בית 236
קמחי משה 050-7923061 קוטג', בית 290
קפואה אורלי סבטלנה אשדר, בית 306.3
קפואה אלי אשדר, בית 306.4
קירקופולו ולרי אשדר, בית 313.4
קירקופולו יקטרינה 050-9959319 אשדר, בית 313.4
קופלר יצחק בני ביתך, בית 368
קופילביץ' אלכסנדרה 050-8451029 בני ביתך, בית 369
קופילביץ' דמיטרי 054-4323283 בני ביתך, בית 369
קפוטה עופר בני ביתך, בית 375
קטהיילי קלרה שכ' יחד, בית 410.1
קימל לוברט מרים 054-6878958
קרייבה אירינה 054-7264757
קרנר אריה 050-8771375 עזב
קדוש יוסף שלב ב', בית 27
קפלן קטרינה 052-6494477