רשות יציבה

לאחר שקיבלנו ארבע שנים ברציפות פרס בגין ניהול כספי תקין, שמחנו לקבל הודעה על צירופינו לרשימת הרשויות בישראל המוגדרות כרשות יציבה.

פרסום
פרסום