השביתה הסתיימה !

לתושבים שלום,
 
לאחר יומיים של דיונים בכנסת מול משרד האוצר,
נענו כל דרישות השלטון המקומי.
 
השביתה המתוכננת מ ב ו ט ל ת  !
המועצה חוזרת לשגרה.
 
תודה על ההבנה והתמיכה.
 
בכבוד רב,
 
שלמה ללוש
ראש המועצה